Welkom, fijn dat je er bent!

Het doel van de cursussen die je hier vindt is het vergroten van kennis voor zowel eigenaren als professionals die met katten werken.


Niet alleen het lichamelijke, maar ook het mentale en emotionele welzijn van katten staat voorop, daarom zijn de docenten gespecialiseerd en gecertificeerd in een zo stressvrij mogelijke omgang met katten.

In 2024 worden de cursussen gegeven op verschillende vrijdagen in Hengelo(O).


Actie: Wanneer je een kat uit het asiel hebt geadopteerd krijg je een fikse korting op de cursus ‘Lichaamstaal en communicatie’ (geldig tot 2 maanden na de adoptie).


Bel of mail in dat geval vooraf om dit door te geven naar 06-34955185 of kattencursus@gmail.com


red cat
Line geometric icon

Cursusaanbod 2024

Two Cats Playing

Lichaamstaal en communicatie

Begrijpen hoe je lichaamstaal van katten kunt lezen stelt eigenaren en verzorgers in staat om op de juiste manier te reageren op signalen. Hierdoor wordt een wederzijds gevoel van vertrouwen en veiligheid bevorderd en het algehele welzijn van katten wordt gewaarborgd.

Cat in Nature

Oorsprong en natuurlijk gedrag

Inzicht in de oorsprong van katten biedt waardevolle inzichten in hun gedrag, behoeften en evolutionaire kenmerken. Deze kennis helpt bij het creëren van een geschikte omgeving en verzorgingsroutine die aansluiten bij hun natuurlijke instincten, wat bijdraagt aan hun algehele gezondheid en welzijn.

Genetic gradient icon

Rassenkennis en gezondheid

Bewustwording is essentieel voor het bevorderen van verantwoorde en ethische praktijken bij zowel de aanschaf als het fokken van katten. Inzicht in bepaalde risico's, zoals genetische gezondheidsproblemen, moedigt geïnformeerde besluitvorming aan en bevordert de prioritering van het welzijn van de betrokken katten.

Line geometric icon
Young female veterinarian petting a golden British cat.

Hanteertechnieken en leerprincipes

Weten hoe je voorzichtig met katten omgaat, is cruciaal om het onderlinge vertrouwen te bevorderen. Een zachte, respectvolle manier van hanteren vermindert stress en angst, en voorkomt mogelijke lichamelijke verwondingen en emotionele trauma's.

Scissors and comb for grooming dogs. Dog grooming kit.

Triminstrumenten, hygiëne en gebruik

Inzicht in het gebruik van geschikte materialen is essentieel voor de vachtverzorging. Dit voorkomt niet alleen de vorming van pijnlijke knopen, viltplekken en huidirritaties, maar helpt ook bij het vroegtijdig opsporen van huidproblemen en parasieten.

Grooming of Cat by a Professional Groomer

Opleiding ethisch katten trimmen

Ethisch trimmen is een allesomvattende manier van werken die zowel de fysieke, emotionele als mentale gezondheid van de kat omvat. Bij deze manier van trimmen staat het welzijn van de kat voorop en heeft het pijnvrij maken van de vacht de hoogste prioriteit.

Line geometric icon

Wij werken volgens de Cat Friendly Principles van International Cat Care:


Line geometric icon

Algemene voorwaarden: • Indien een cursist na een intakegesprek (indien van toepassing) niet is toegelaten wordt het deelnemersgeld teruggestort.
 • In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.
 • De cursusleider is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.
 • De cursusleider is niet aansprakelijk voor schade van cursisten ten gevolge van het niet, of niet geheel kunnen verzorgen van cursussen, vanwege overmacht. Hieronder wordt ook verstaan maatregelen die cursusleider moet of vanuit haar verantwoordelijkheid meent te moeten nemen, om de gezondheid en/of veiligheid van de cursisten en medewerkers zoveel als mogelijk is te borgen.
 • Voor overige vragen kan contact opgenomen worden via mail: kattencursus@gmail.com of telefoon: 06-34955185

 • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de cursusleider besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
 • De cursusleider behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster.
 • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
 • Annulering door een cursist kan uitsluitend door middel van een schriftelijke opzegging. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
 • Bij schriftelijke opzegging tot 2 weken voor aanvang ontvangt cursist het volledige deelnemersgeld terug.
 • Bij schriftelijke opzegging vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het inschrijfgeld terug gestort.
 • Lesmateriaal kan gedeeltelijk Engelstalig zijn, kennis van de Engelse taal is daarom een must.
Line geometric icon

Cursus: Oorsprong en natuurlijk gedrag van katten

Deze cursus leert jou hoe je een optimale leefomgeving en verzorgingsroutine voor je kat kunt creëren. Je krijgt inzicht in hun natuurlijke instincten waardoor je niet alleen de band met je kat kunt versterken maar ook gedragsproblemen kunt voorkomen.

Inclusief:

 • vegan lunch
 • hand-out
 • certificaat op naam

Wanneer: nog nader te bepalen

Kosten: € 150,-

Locatie: Kattentrimsalon Felinity, Geerdinksweg 93, 7555DJ in Hengelo (O). Tel: 06-34955185

Line geometric icon

Cursus: Rassenkennis en gezondheid

In deze cursus leer je hoe verschillende kattenrassen tot stand zijn gekomen en welke invloed raskenmerken hebben op de gezondheid van katten.

Deze cursus is ook zeer geschikt voor mensen die zich eerst willen verdiepen in verschillende rassen voordat ze tot de aanschaf van een raskat overgaan.


Inclusief:

 • vegan lunch
 • hand-out
 • certificaat op naam

Wanneer: nog nader te bepalen

Kosten: € 150,-

Locatie: Kattentrimsalon Felinity, Geerdinksweg 93, 7555DJ in Hengelo (O). Tel: 06-34955185

Line geometric icon

Cursus: Hanteertechnieken en leerprincipes

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor mensen die al met katten werken, zoals paraveterinairs en kattentrimmers. Hoe zorg je er voor dat katten tijdens behandelingen zo weinig mogelijk stress ervaren? Welke hulpmiddelen zijn al dan niet geschikt? In deze training worden die vragen beantwoord.

Inclusief:

 • vegan lunch
 • hand-out
 • certificaat op naam

Wanneer: nog nader te bepalen

Kosten: € 150,-

Locatie: Kattentrimsalon Felinity, Geerdinksweg 93, 7555DJ in Hengelo (O). Tel: 06-34955185

Line geometric icon

Cursus: Trimmaterialen, hygiëne en gebruik

Deze cursus is onderdeel van de opleiding tot ethisch kattentrimmer en kan in principe niet los gevolgd worden, tenzij iemand aantoonbaar al beroepsmatig met katten werkt. In dat geval kan er in overleg bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor die persoon in die specifieke situatie.

Inclusief:

 • vegan lunch
 • hand-out
 • certificaat op naam

Wanneer: nog nader te bepalen

Kosten: € 150,-

Locatie: Kattentrimsalon Felinity, Geerdinksweg 93, 7555DJ in Hengelo (O). Tel: 06-34955185

Line geometric icon

Opleiding: Ethisch katten trimmen

Wanneer alle voorgaande cursussen met goed gevolg zijn afgerond leer je tijdens deze praktijkdagen hoe je deze verworven kennis toepast tijdens het trimmen. In overleg kan er vrijstelling voor bepaalde onderdelen worden verkregen; afhankelijk van de vooropleiding. (Voorbeelden hiervan zijn paraveterinairs en erkende katten gedragstherapeuten).

Inclusief:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Theorie examen
 • Praktijk examen
 • Diploma

Wanneer: nog nader te bepalen

Kosten: afhankelijk van stageplek en -duur

Locatie: Kattentrimsalon Felinity, Geerdinksweg 93, 7555DJ in Hengelo (O). Tel: 06-34955185

Line geometric icon
Gray cat gives a paw. Paw Cat in woman hand.

Sylvia Tijink, cursusleider en docent


Het is mijn missie om angst, stress en pijn bij katten te voorkomen door de mensen die voor hen zorgen te helpen en te inspireren’.


Sylvia Tijink is een hartstochtelijke pleitbezorger voor dieren en gespecialiseerd in kattengedrag. Als voormalig dierenartsassistente, asielmedewerkster en kattengedragstherapeut is ze in 2018 afgestudeerd als kattentrimster. Omdat het emotionele welzijn van katten haar hoogste prioriteit heeft was het behalen van een Fear Free certificering een logische vervolgstap. Sylvia heeft daarnaast gewerkt als docent kattengedrag voor Cursuscentrum Barneveld en Helicon in Den Bosch. Tegenwoordig ontwikkelt en geeft ze cursussen en trimt ze katten in haar salon in Twente.

Line geometric icon
Hand and Cat Paw on Pink Background

Emma Weelink, docent


‘Ik pas mijn werkwijze aan aan de kat, en probeer niet de kat aan mij aan te laten passen. De kat staat altijd centraal. Naar elke kat wordt gekeken als een individu, en wordt er op het individu aangepast: zowel in de trimsalon als bij gedragstherapie'.
Emma Weelink zou zichzelf een ware kattenfanaat noemen. Ze is in 2022 afgestudeerd aan de Tinley academie als kattengedragstherapeut en heeft kort daarna haar kattentrimdiploma bemachtigd. In 2023 heeft ze haar Fear Free Groomer certificaat behaald. Zij werkt onder haar bedrijfsnaam Cat Hair Day als kattentrimster bij de Kattenkliniek van Zwolle en heeft een trimsalon aan huis in Ommen. Daarnaast wordt ze door verschillende dierenklinieken ingezet als kattengedragstherapeut. Ook heeft ze ervaring met het werken met katten in een dierenasiel.

Om zichzelf op de hoogte te houden van ontwikkelingen in haar werkveld neemt ze regelmatig deel aan webinars, bijscholingen en/of nascholingen. Ze is de trotse butler van haar twee katten, Maggy en Benjamin.

Als Emma haar klanten en hun katten kan helpen zodat beiden tevreden zijn, dan kan haar dag niet meer stuk.


Line geometric icon